Mountain Rescue - 31402 N 136th St, Scottsdale, AZ 85262 - Granite Mountain Trailhead

Mountain rescue reported at Granite Mountain Trailhead at 31402 North 136th Street in Scottsdale, AZ.

Units responding include: E45 E610 E614 C957N S45 S610 BC2 BC4 DC603.